Nasza kadra

Biuro rachunkowe CALCULO tworzy sztab księgowych z doświadczeniem w branży. Wyższe wykształcenie z zakresu ekonomii, rachunkowości i zarządzania finansami oraz prawa pozwoliły naszym pracownikom zdobyć wiedzę, którą wykorzystują we współpracy z Waszą firmą. Do naszego grona należą m.in.:
 
Małgorzata Wojtczak
Biegły rewident (numer w rejestrze 9487), Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, magister ekonomii.
Ma doświadczenie zawodowe głównej księgowej sektora finansów publicznych jak i sektorze komercyjnym. Obecnie sprawuje nadzór nad przygotowaniem budżetu, wieloletnich prognoz finansowych oraz nad sprawozdawczością budżetową i finansową o charakterze łącznym jednej z największych jednostek samorządu terytorialnego.
Wykłada na kursach dla głównych księgowych budżetu w oparciu o programy autorskie, autorka i wykładowczyni szkoleń w zakresie finansów publicznych, wykładowczyni metodyki badania wiarygodności sprawozdań finansowych i sprawozdań z wykonania budżetu a także rachunkowości budżetowej na studiach podyplomowych „Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna”. Autor materiałów szkoleniowych m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. Współautorka publikacji i podręczników z zakresu rachunkowości wydanych  dla  Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.
 
Agnieszka Kopczyńska
Licencja do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych nr 41895/2010.
Na Uniwersytecie Łódzkim uzyskała tytuł magistra rachunkowości i zarządzania finansami.
Posiada doświadczenie na stanowisku głównej księgowej w spółkach osobowych i prawa handlowego oraz biurze rachunkowym.
 
Michał Wojtczak
Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł magistra Rachunkowości i Zarządzania Finansami.
Kandydat na biegłego rewidenta, asystent biegłego rewidenta. Ukończył III stopień w ścieżce certyfikacji zawodu księgowego w SkwP.
Doświadczenie zawodowe zdobywał jako dyrektor finansowy w międzynarodowych firmach sektora budowlanego, członek rad nadzorczych jak również jako księgowy w spółkach prawa handlowego, osobowych  oraz w biurze rachunkowym.
 
Oskar Pogorzelski
Aplikant radcowski. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym oraz w prawie i postępowaniu cywilnym.
 
Justyna Mieszkowska
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł magistra Ekonomii.
Wiedzę w zakresie rachunkowości pogłębiała na studiach podyplomowych z Rachunkowości i Zarządzania Finansowego na Uniwersytecie Łódzkim.
Posiada doświadczenie zawodowe zdobyte podczas pracy w biurze rachunkowym.